top of page
כתיבת סיפור חיים, אלי חליפה, סופ

כתיבה וסיפורים למבוגרים כתרפיה המסייעת להם 

נסיכי הרוח, אלי חליפה
כריכה קדמית תמונה .jpg
כתיבת סיפור חיים
סיפורי חיים

במפגשים אחד על אחד עם אנשים מבוגרים אני עובר איתם תהליך מיוחד של כתיבת סיפורים והעלאתם המהווים תהליך של תרפיה המסייעת להם נפשית.

בתהליך זה הם נותנים בי אמון כמי שמקשיב וכותב את סיפרם.  אני מספר להם סיפורים דומים ומחזק אותם וכך אנו מעלים את הסיפורים המיוחדים שלהם. בתהליך זה עולים סיפורים וחוויות שמעולם לא דיברו עליהם ומשפחתם לא שמעו מעודם. הדבר אינו מפתיע ומהווה חלק מתהליך והתרפיה בכתיבה וסיפור שהם עוברים איתי 

בהעלאת הסיפורים ותיעדום הם סוגרים מעגלים עם נושאים ואירועים שחוו בחייהם, מעלים זכרונות שרוצים להעביר לדור הבא, אולם יחד אנו מחליטים כיצד לכתוב אותם ולהגישם.

כל מפגש כזה יוצר חוויה רגשית מאוד ולכן יש לעשותה ברגישות רבה. לעצור היכן שצריך, לקחת אויר, להפסיק אם יש צורך. בתום כל מפגש כזה של סיפורים המטופל חש הרבה יותר טוב, חש הקלה, העצמה נפשית דבר שמקל עליו מאוד.

דרך הסיפורים אני מצליח להגיע למסע חייהם ולהוליך אותם בתהליך מיחד שממנו הם יוצאים חזקים יותר כשהם יודעים כי הם משאירים לדור הבא את סיפוריהם המרתקים והתובנות שלהם כדי שלא יעלמו

המלצות 

יפעת אברהם: אלי כתב עבורנו את הספר בזכות האדמה שגיבורו הוא  אבא שלי ספר מושלם מבחינתנו ומשקף אותו בדיוק עם אוסף סיפורים שנכתב באופן מרתק ומיוחד. תודה רבה!

רוביק דנילוביץ': אלי הוא הסיפור, הוא יודע לספר סיפורים של אנשים, לתבל אותם נכון ולהפוך אותם לסיפור מיוחד באופן שרק הוא יודע לעשות

דליה אוחיון: אלי הוא סופר מוכשר שיודע להעביר את הסיפור של האנשים בכתיבה המיוחדת שלו באופן שהוא מספר אותם.

אברהם דסה: אלי כתב את הסיפור של אבא שלי באופן מרתק מרגש שהפך את הספר לחוויה גדולה עבור כולנו

הורדה (2).jpg
bottom of page