top of page
פייסבוק כמדיה שלכם

רשת הפייסבוק עושה כיום לאינטרנט את מה שהאינטרנט עשה לדפוס. רבים ניזונים כיום ממידע וחדשות באמצעות חברויות והדפים או הקבוצות אליהם הינם מחוברים.

כיום שיווק תוכן באמצעות הפייסבוק דורש הקמת מדיה משלכם. לא מדובר בפרויקט פשוט, אלא ליצור מערכת של הזנת חדשות והפצה באמצעות הפייסבוק.

ניהול מערכת חדשות ומידע שתתאים לדפוסי ההתנהגות בפייסבוק, תיצור תכנים ממריצים ונוספים שבתוכם ישולב התוכן הרצוי אותו אנו רוצים לשווק.

אף אחד לא מעוניין באמת להיות אוהד או חבר של דף לחנות בגדים. גם אם הוא חבר לכאורה הדרך היחידה למעשה להגיע אליו לחשיפה היא בקידום ממומן. אנחנו יודעים להגיע לחשיפות אורגניות או מינימום צורך בקידום ממומן. אנו יודעים כיצד לשלב את התוכן וליצור מדיה מעניינת עבור אותו גוף ומוסד. 

לא תמיד השם של הדף יהיה קשור למוסד או הגוף, אבל בסופו של תהליך תהיה לכם מדיה משלכם מותאמת לפייסבוק ולא תלויה בגורם אחר. 

כיום אנחנו מובילים בתחום זה ונחשבים לטובים ביותר בארץ.

לכן, כשאתם רוצים לנהל תוכן בפייסבוק תנו למי שמומחים בנושא. תגיעו לחשיפה גבוהה ובהרבה פחות כסף. 

bottom of page