top of page

יחסי ציבור ושירותי דוברות 

אינטראקטיב מדיה  מספקת עבור לקוחותיה שיווק תוכן באינטרנט ובכלל בתקשורת הכוללים רשת יחסי הציבור מקיפה, החדשנית והטובה ביותר כיום בארץ. כתיבה שיווקית, כתיבה אינטרנטית שתסייע לקידום, יצירת אייטמים תקשורתיים וייעוץ תקשורתי מקיף בכל תחומי המדיה השונים.

אנחנו איננו תלויים או מותנים בחדשות שהלקוח יספק מתוך הבנה שללקוח יש עסק שלם לנהל ואין זמן פנוי לחשיבה יצירתית-ייחצ"נית. אנו מתחייבים מצדנו להביא ללקוח מדי שבוע אפשרויות חדשות, רעיונות, מחשבה יצירתית. מדי שבוע כשיטה נפעל כדי ליצור ולהביא אייטמים אותם נוכל לשווק וכפועל יהוו כתבות במדיה והתקשורת. אנו נטפל בכל תחום בלקוח אחד בלבד כדי להעניק לו יתרון מוחלט.

אסטרטגיה
ייעוץ אסטרטגי- תקשורת היא אמצעי ולא מטרה. אנו נגדיר את מטרות והאסטרטגיה השיווקית אותה נקדם באמצעות התקשורת, ייעוץ הכולל טיפול נכון במשברים, מזעור נזקים, הערכות והבנה של תקשורת נגדית מצד מתחרים גלויים ומתחרים סמויים. בניית המותג וקידום מטרות הארגון/ עסק.

תוכן שיווקי
מוניטין רב בתקשורת הארצית וקיום קשר שוטף עם עורכים בכירים וכתבים מובילים מאפשר נגישות ויכולות להעביר אייטמים בתקשורת הארצית באופן שוטף. כמי שידועים כמעבירי מידע חיוני לתקשורת, מידע המועבר רק לאחר בדיקה ודיוק מרבי. כך אנו יכולים להכניס כתבות חיוביות לתקשורת הארצית.
אנו לא מעבירים ולא יוצרים מידע שיש בו או עשוי להיות בו מידע מטעה, לא שלם, לא נכון. המוניטין שלנו והקשר עם התקשורת הינו רב שנים שנבנה בעמל רב.
יש לנו יכולת ייחודית להעביר באופן שוטף ואף על בסיס יומיומי מידע לתקשורת הארצית תוך מעקב ובדיקה אחר הכתבות תוך שיתוף הלקוח.

איסוף מידע
ייזום ואיסוף מידע יחד איתכם ליצירת האייטם התקשורתי הנכון לפי האסטרטגיה שנקבעה והמטרות המנחות. האייטם התקשורתי מהווה פלטפורמה להעברת התוכן השיווקי.

שיווק אינטרנטי
פלטפורמה שפותחה על ידנו ונמצאת בבעלות שלנו להפקת ניוזלייטר- מגזין אינטרנטי המשווק באמצעות האינטרנט בכתובות דואר ומגיע ישירות ל inbox . המערכת שולטת על המידע כמו: מי פתח את המייל, מה קרא ועוד המאפשרים מידע חיוני שיווקי עבור הלקוח. הניוזלייטר מופק ברמה עיצובית גבוהה מאוד ומאפשרת קישורים לסרטונים, כתבות, קישור לאתרים וגם מותאם לאייפון ולסלולריים.
הקמת מועדון לקוחות ואיסוף  כתובות המיילים עבורכם בתיאום איתכם.

bottom of page