top of page

הסרת לינקים שליליים

הסרה ודחיקת לינקים שליליים

הסרה ודחיקת לינקים שליליים במנוע החיפוש גוגל הינה אחת העבודות המיוחדות והתמחות שמעטים מסוגלים אליה.

אנחנו מומחים בדחיקה של לינקים או הסרתם. לינקים של כתבות או מידע או קישורים שהועלו נגדכם, או לינקים שגורמים לכם למבוכה. לא מדובר בגזירה מיוחדת. אנו נסדר לכם את הלינקים כך שיועלו החיובים והמחמיאים. נפעל להסרת הלינקים השליליים ולדחיקתם למקומות רחוקים.

כך, שלאחר העבודה שנבצע תופיעו במנועי החיפוש בהקשרים חיובים, מחמיאים דבר שיסייע לתדמיתכם ושיווקכם האישי או של המוסד/ עסק אותו הנכם מייצגים.

לאחר מכן נמשיך לתחזק את המצב של תדמית חיובית בעמוד הראשון כדי שלא יחזור או יצוץ קישור שלילי אחר או יועלה נגדכם במהלך העבודה. 

bottom of page