top of page

הצהרת נגישות –

 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) נועדו, בין היתר, לעגן את זכותם של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, חושיות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על גיל הזהב, לעשות שימוש עצמאי ולחוות חוויות השוות בטיבן ואיכותן לאדם ללא מגבלות.

 

על פי נתוני עמותת "נגישות ישראל", כ-20-25 אחוזים מאוכלוסיית ישראל נתקלים בקשיי נגישות לאינטרנט. הנגשת האתר נועדה אפוא לשפרו כך שיהיה זמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 

נגישות מאפשרת שיפור באיכות החיים של אנשים עם צרכים מיוחדים ושילובם בחברה, בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.

 

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע  פועלת ומקדמת את נושא הנגישות. אנו רואים בתושבים עם מוגבלות כשווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה למבני ושירותי המועצה.

אתר האינטרנט הונגש בהתאם לתקן הישראלי 5568 ברמת הנגשה AA., המפורטים בהנחיות הנגישות לאינטרנט.

חשוב לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו נמשיך במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

יש לציין כי קיימים סרטונים באתר ללא תמלול, אנו פועלים למען הנגשת כלל הסרטונים הניתנים לצפייה דרך האתר.

 

משרדינו רחוב גרשון דובנבוים 29 מונגשים לכל תושב, בכל שאלה, צורך או שירות נדרש.

 

בכל שאלה, הצעה לשיפור וייעול, ניתן לפנות לרכז נגישות בחברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

 מר אלי חליפה בטלפון: 052-2708666   בין השעות 9:00 עד 13:00.

כתובת דוא"ל –elieh100@gmail.com

החברה הכלכלית פועלת ותפעל ככל שביכולה על מנת להנגיש את האתר והשירותים השונים בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

bottom of page