פרויקטים הנדסיים קשרי קהילה ושיווק שטחים

אנחנו מומחים בליווי פרויקטים הנדסיים ברשויות מקומיות. ליווי מול הקהילה לאורך כל עבודת הפרויקט תוך תאום בין הקבלן, התושבים, החברה המפקחת ולעתים החברה הכלכלית לפיתוח או התאגיד שמבצע את העבודה.

יש לנו ניסיון מוצלח מאוד עם המלצות בתחום.

טיפול בפרויקט הנדסי כיום בעיקר ברשות מקומית דורש מכלול של דברים השזורים זה בזה. תדמית היזמים והקבלנים מול הרשות, אופן הצגת הפרויקט בפני הסביבה כדי למנוע התנגדויות כאלה ואחרות ולטפל בהן מראש כדי לתת פתרון ומענה לכל נושא שיכול לצאת ולהוות בעיה.

כמי שמייעץ לחברות כלכליות ברשויות מקומיות במשך שנים רבות אנחנו יכולים לתת מענה כולל.

 

לאחר קבלת האישורים נוכל לסייע בשיווק השטח מול קונים פוטנציאלים, הצגת הפרויקט ושיווקו כדי למקסם את אפשרויות הרווח הגלומות בו.

 

נשמח לסייע גם לכם!

אלי חליפה

052-2708666